PEMBELAJARAN SASTRA BERKEARIFAN LOKALRp 54.500,-

Purwati Anggraini, S.S.,M.Hum & Dra. Tuti Kusniart
Bahasa & Sastra
978-979-796-250-0
2017
150
pertama
16 cm x 23 cm
2

Daftar isi

Prakata ......................................................................................... v
Daftar Isi ....................................................................................... vii
Pengantar ..................................................................................... 1
Hakikat Kearifan Lokal ............................................................... 5
Pentingnya Kearifan Lokal ......................................................... 9
Kurikulum Bahasa Indonesia ...................................................... 15
Pengembangan Muatan Kearifan Lokal dalam Materi Bahasa
Indonesia ....................................................................................... 27
Materi Bermuatan Kearifan Lokal Berdasarkan Kurikulum 2013
(Kelompok Wajib) ....................................................................... 31
Materi Bermuatan Kearifan Lokal Berdasarkan Kurikulum KTSP . 33
Contoh RPP Berkearifan Lokal.................................................... 35
Daftar Pustaka ............................................................................. 141